Zorg

De visie op zorg voor leerlingen

 
De kinderen op de basisschool verdienen en krijgen goede zorg. Er zijn vele verschillende niveaus op onze school en de zorg voor deze kinderen is zeer divers. Als de kinderen zich prettig en gesteund voelen, is dit een stimulans voor hun leerprestaties. De ontwikkeling van de leerlingen wordt gevolgd met behulp van observaties, methode gebonden toetsen en Cito-toetsen.
De zorg richt zich op het verbeteren van de leerprestaties en van de sociaal-emotionele ontwikkeling. De toets resultaten beschouwen we als indicatie. Het totaalbeeld van de leerling, zoals dat in gesprekken tussen de IB-er en leerkracht aan de orde komt, bepaalt de onderwijsbehoefte van leerling.
We geven vorm aan het handelingsgericht werken.
Daar waar mogelijk is, clusteren we leerlingen, en werken we met groepsplannen. Binnen de groepsplannen houden we oog voor het individuele kind. Hierdoor onderscheidt de leerlingenzorg zich tussen algemene leerlingenzorg (voor alle leerlingen) en de zorg voor leerlingen die extra aandacht behoeven in de vorm van extra ondersteuning door de leerkracht en onderwijsassistent en de Columbusklas.