Ons Onderwijs

De Columbusklas.
Op de Trampoline werken wij met de Columbusklas voor de groepen 5 t/m 8. Het blijkt, dat sommige kinderen minder instructie nodig hebben tijdens de lessen. Deze kinderen hebben dus wat meer uitdaging nodig.
lees meer

GIP
Op De Trampoline staat het ontwikkelen van zelfstandigheid bij de leerlingen hoog in het vaandel. Eén van de middelen die wij hiertoe gebruiken, is de GIP-methode.
GIP staat voor: van Groepsgericht naar Individueel gericht Pedagogisch en didactisch handelen.

lees meer

Leefstijl.
De belangstelling voor sociaal-emotionele vaardigheden in het onderwijs neemt sterk toe. Ook op De Trampoline wordt het belang hiervan gezien. Daarom maken wij gebruik van de methode Leefstijl.
lees meer

ICT.
De Trampoline is een vooruitstrevende school. Ook op ICT gebied. Momenteel zijn er in iedere groep 3 tot 6 computers ter beschikking van de kinderen. (afhankelijk van het aantal leerlingen). Er is er een geavanceerd draadloos netwerk t.b.v. de Snappets (groep 4 t/m 8 en ruim 40 iPads die de kinderen kunnen gebruiken.
lees meer

Taalactief.
Voor het taal- en spellingonderwijs gebruikt onze school de meest recente versie van Taal Actief. Deze wordt gebruikt in de groepen 4 tot en met 8. Taal Actief kent vele mogelijkheden. Voor kinderen die wat extra uitleg en oefening nodig hebben is er ruimschoots materiaal voorhanden, maar ook aan kinderen die meer uitdaging nodig hebben wordt gedacht door middel van bakkaarten en verrijkingsstof.
lees meer

Voor en Vroegschoolse Educatie (VVE).
Op de Trampoline werken we met de kinderen gericht aan de ontwikkeling van de woordenschat en de taal. Elke dag zijn er activiteiten waarbij de taal centraal staat.We lezen voor, we leren opzegversjes, we zoeken spullen die met een bepaalde letter beginnen, we werken met een belangstellingstafel en een verteltafel soms met kleine (vinger)popjes om het thema of verhaal na te spelen.

lees meer

Visie groep 1-2.
Ondanks het feit dat veel kinderen op een peuterschool of kinderdagverblijf zijn geweest is het voor kinderen magisch en spannend om vier jaar te worden.
Ze gaan naar de basisschool!!! Op deze leeftijd zijn kinderen aan een nieuwe uitdaging toe en gaan ze steeds meer functioneren als deel van een groep. Ze krijgen te maken met meer kinderen dan voorheen en over het algemeen is er maar een leerkracht in de groep.

lees meer