Lerarentekort
Beste ouders en verzorgers,

Op deze pagina kunt u de laatste informatie vinden rondom het lerarentekort
en hoe we hier als school mee omgaan.

Wat is het probleem?
Openstaande vacatures worden moeilijk ingevuld, omdat er weinig of geen geschikte kandidaten zijn.

Welke acties onderneemt de school?
Bij ziekte maken we gebruik van een invalpool samen met andere besturen binnen Zuid Holland. Helaas waren daar voor ons in de afgelopen maanden helemaal geen invalleerleerkrachten meer beschikbaar.
Dit maakt dat we bij ziekte intern moeten schuiven om ervoor te zorgen dat de lessen doorgang kunnen vinden.
Samen met de MR hebben we afgesproken zoveel mogelijk in te zetten op ondersteuning in de groepen. Dankzij een financiële meevaller hebben we voor dit schooljaar 3 onderwijsassistenten in dienst kunnen nemen. Zij nemen regelmatig groepen over wanneer dat nodig is. 
Ook hebben we dit jaar 2 LIO stagiaires bij ons op school. Zij lopen hun laatste stage en zijn bijna klaar met de PABO.
Door te investeren in LIO stagiaires leiden we nieuwe leerkrachten op die, wanneer mogelijk, bij ons kunnen komen werken.
Beide onderwijsassistenten die dit jaar bij ons werken gaan volgend jaar starten aan de PABO.

Bij ziekte van een leerkracht doorlopen we meerdere stappen:
1.  Kan de duo leerkracht of een ander teamlid extra komen werken?
2.  Heeft de invalpool nog leerkrachten beschikbaar?
3.  Kunnen we intern schuiven met personeel? (Bijv. de inzet van onderwijsassistenten en LIO stagiaires)
4.  Kan de groep verdeeld worden?
5.  Als er geen mogelijkheden meer zijn, wordt de ouders gevraagd hun kind thuis te houden.
     (dit altijd na overleg met het schoolbestuur)
6.  In het geval dat ouders geen opvang voor hun kind hebben, wordt de leerling in een
     andere groep geplaatst.


In de toekomst wordt het probleem van het lerarentekort steeds groter.
Een grote kans om dit het hoofd te bieden ligt in de vorming van ons nieuwe kindcentrum.
Samen met Vlietkinderen kijken we naar combinatie functies om de krachten te bundelen. Wij zullen u hiervan op de hoogte houden via de Trampetter.


We hopen u zo goed te hebben geïnformeerd.