Vlietkinderen (TSO-NSO)


De tussenschoolse opvang op De Trampoline wordt verzorgd door Vlietkinderen.
 
Wanneer u uw kind(eren) gebruik wilt laten maken van deze opvang, is het van belang dat u zich hiervoor aanmeldt bij Vlietkinderen. U kunt dit doen op de website van Vlietkinderen: http://www.vlietkinderen.nl/aanmelden/ Op deze site vindt u ook nadere informatie over de tussenschoolse opvang en de andere vormen van kinderopvang die Vlietkinderen aanbiedt.
 
Mocht u vragen hebben, of moeilijkheden ondervinden bij het inschrijven, belt u dan gerust met de vriendelijke medewerkers van de klantenservice van Vlietkinderen. U kunt hen tijdens kantooruren bereiken op telefoonnummer (070) 317 59 59, kies vervolgens 2.